Wat is PDD NOS?

PDD-NOS staat voor pervasive developmental disorder – not otherwise specified (in het Nederlands: pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven). Deze benaming wordt gebruikt om een restgroep aan te geven, een groep patiënten die niet binnen de klassieke of bekende vormen van ontwikkelingsstoornissen vallen. De diagnose voor deze aandoening wordt vaak toegekend als er veel raakvlak is met aandoeningen als ADHD of autisme maar geen voldoende draagvlak is om al hierover te kunnen spreken. Er zijn vaak kleine verschillen of afwijkingen met de klassieke vormen van gedragsstoornissen waardoor een bepaald ziektebeeld niet hieronder zou kunnen vallen. De categorie PDD-NOS bestaat dan ook uit verschillende patiënten met verschillende klachten.

Wie kan PDD-NOS krijgen?

PDD-NOS kan voorkomen onder zowel mannen als vrouwen in elke leeftijdscategorie. Het is vanaf vrij jonge leeftijd al mogelijk de symptomen van deze aandoening te herkennen door een bepaalde achterstand in ontwikkeling. Doordat PDD-NOS bestaat uit een verzameling van ziektebeelden kan het echter natuurlijk ook zijn dat er sprake is van autisme, ADD of ADHD. Hoewel er dus vanaf jonge leeftijd al symptomen kunnen zijn hoeft dit niet altijd te leiden tot een diagnose van PDD-NOS. Op latere leeftijd laat de aandoening zich gemakkelijker vaststellen, vaak is het voor zowel de patiënt als de omgeving dan namelijk steeds duidelijker dat er een bepaald afwijkend gedrag vertoond wordt.

Wanneer is er sprake van PDD-NOS?

Er is sprake van PDD-NOS als er gesproken kan worden over een beperking in de sociale omgang. Dit is vaak te wijten aan een gebrek of tekortkoming aan communicatieve vaardigheden. Kort gezegd, er is vaak sprake van een moeilijke omgang met andere mensen. Om PDD-NOS te kunnen vaststellen moet elke andere vorm van gedragsstoornis uitgesloten worden. Vaak is dit erg moeilijk omdat er met verschillende aandoeningen en stoornissen veel raakvlak is en de symptomen van PDD-NOS per persoon erg kunnen verschillen.