PDD-NOS Symptomen

Sociale aspecten

Het is erg moeilijk om vaste PDD-NOS symptomen te benoemen doordat er veel onder deze aandoening geschaard kan worden. Over het algemeen is het vaak wel duidelijk te constateren dat er een bepaalde afwijking is op sociaal vlak. Vaak zijn patiënten van PDD-NOS erg rustig en op zichzelf. Een zekere mate van rust en regelmaat wordt gewaardeerd terwijl chaos en onverwachte ontwikkelingen juist voor frustratie kunnen zorgen. Het is belangrijk om te beseffen dat PDD-NOS pas vastgesteld kan worden als alle andere vormen van gedragsstoornis uitgesloten zijn.

PDD-NOS Symptomen: Lichamelijke verschijnselen

Er hoeft bij PDD-NOS geen sprake te zijn van duidelijk waarneembare afwijkingen van lichamelijke aard. Het is vooral op latere leeftijd lastig om lichamelijke afwijkingen te kunnen constateren. Een veelvoorkomende afwijking, gebrek aan motoriek, hoeft namelijk niet per definitie het gevolg te zijn van PDD-NOS. Een ander waarneembaar verschijnsel waarvoor dit ook van toepassing zal zijn is het gebrek aan reflex en reactievermogen. Patiënten bij wie PDD-NOS vastgesteld is zullen over het algemeen veel moeite hebben bij bijvoorbeeld sporten of spelletjes waarbij dit van belang kan zijn.

Gebrek in ontwikkeling

We zien bij patiënten die lijden aan PDD-NOS al vanaf jonge leeftijd vaak al de eerste symptomen ontstaan. Doordat er op jonge leeftijd vaak veel aandacht is voor de ontwikkeling vanuit bijvoorbeeld het consultatiebureau zal dit dus al snel geconstateerd kunnen worden. Hierbij is vaak sprake van een gebrekkige ontwikkeling in motoriek. De kinderen lijken niet vlot te kunnen reageren op waarnemingen. Een ander voorkomende klacht is de ongecontroleerde beweging. Kinderen met PDD-NOS maken vaak bewegingen zonder dit bewust te willen doen. Dit kan verschillen van een handbeweging tot zelfs het hele lichaam dat lijkt te reageren als reflex zonder enige aanleiding. Het blijft echter van belang om vast te stellen dat een definitieve diagnose voor PDD-NOS pas te geven is als alle andere vormen van gedragsstoornis of ontwikkelingsstoornis uitgesloten zijn.